Hasta Sorumlulukları

HASTA SORUMLULUKLARI

 

1. Genel Sorumluluklar

- Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmeli ve sağlık personeli tarafından verilen tavsiyelere uymalıdır.

- Sağlık durumu uygunsa kan ve organ bağışçısı olabilir.

- Kişi, basit durumlarda kendi bakımını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

- Kişi; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında ilgili kurumlara bildirmelidir.

- Hasta; sosyal güvenlik sistemi ile ilgili işlemlerini (GSS başvurusu, katkı payı ödeme vb.) zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirmelidir.

3. Muayene ve Tedavi Süreci

- Hasta; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranmalı ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

- Hasta; Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

- Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.

- Hasta; muayene ve tedavi randevularının tarih ve saatlerine uymalı, zorunlu değişiklikleri randevu tarih ve saatinden önce ilgili yerlere ve kişilere bildirmelidir.

- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmalıdır.

- Hasta; muayene, tedavi süreci ve sonrası ile ilgili açıklamaları dikkatle dinlemeli, anlamadığı yerleri sormalı, uyum sağlayamama durumu var ise bunu ilgililere bildirmelidir.

- Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların, ziyaretçilerin ve ilgili mevzuata göre öncelik tanınan hastaların haklarına saygı göstermelidir.

- Sağlık kurum ve kuruluşuna ait malzemeler zarar vermemeli, kullanım sırasında özenli davranmalıdır.

- Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu bilmelidir.

- Personele yönelik sözlü ve fiziki şiddet içeren davranışlarda bulunmamalıdır.

- Hasta bir sorunla karşılaşması durumunda, çözüm yolları konusunda bilgi edinmek, şikayet ve başvuru hakkını kullanmak veya kurum koşulları çerçevesinde çözüm üretilebilmesi için Hasta Hakları Birimine başvurmalıdır.