Değerlerimiz
20 Şubat 2022

DEĞERLERİMİZ

· Etik kurallara bağlı,
· Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
· Her zaman ulaşılabilir,
· Hoşgörü ve empatiye dayalı,
· Etkin, yenilikçi ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu merkezimizin en önemli değerleridir.