Amaç ve Hedeflerimiz
20 Şubat 2022

Amaç ve Hedeflerimiz


· Kalite yönetim prensipleri doğrultusunda sürekli gelişim sağlamak,
· Hastanemize başvuran yerli ve yabancı tüm hastaların beğeni, memnuniyet ve takdirlerini kazanmak için halkla ilişkileri en üst düzeyde tutarak hizmet sunulan kitlenin görüş, beklenti ve önerilerine azami ihtimam göstermek,
· Hizmet sunum sürecinin her aşamasında çalışan memnuniyetini yüksek tutmak için görüş, öneri ve beklentileri periyodik olarak izlenip değerlendirmek.
· Yeni projelerle hastalara ve hastane çalışanlarına her zaman daha iyiyi sunmak,
· Kaynaklarımızı en etkin, verimli, kazançlı ve tasarruf prensipleri çerçevesinde kullanarak ülke ekonomisine maksimum yararlılık sağlamak.